Anioły – zajęcia plastyczne

ANIOŁY – WARSZTATY PLASTYCZNE WYKŁAD

Zajęcia, na których poznamy anioły (cherubiny, trony, serafiny) i ich motywy: w sztuce, kulturze, religii
i historii na przestrzeni wieków.
Zostanie przedstawiony pokaz slajdów i mini wykład na temat aniołów, ich tajemniczości i magii jaką wokół
siebie otaczają. Podczas warsztatów każdy uczestnik stworzy własnego anioła w wybranej technice plastycznej.

Czas trwania: 3h w tym – 1h wykład 2h warsztaty
Koszt: zapytaj

* Program autorski, bez zgody autora wszelkie kopiowanie i powielanie treści zawartej na stronie – zabronione