Zaprojektuj swój herb

ZAPROJEKTUJ SWÓJ HERB

Warsztaty przeznaczone dla dzieci klas IV – VI i gimnazjów. Część teoretyczna to wykład w formie prezentacji na temat specyfiki heraldyki polskiej. Omawiamy budowę herbów, ich rodzaje, kształty, kolorystykę i używane symbole. Uczestnik poznaje specyficzne nazewnictwo używane w heraldyce, rodzaje tarcz, godeł, klejnotów i barw. Całość prowadzona jest w odniesieniu do historii herbu danej miejscowości, gminy, rodu – zgłaszającego zapotrzebowanie na ww. warsztaty.
Część praktyczna zakłada zaprojektowanie i stworzenie swojego herbu.

malowanie herbów